Zvolte si typ nemovitosti

TYPY VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTÍ A JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY.

TYPY VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTÍ A JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY.

Jaké máme v České republice formy vlastnictví nemovitosí? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Podrobnější informace se dozvíte v článku, který jsem si pro vás na toto téma připravil.

Přímé vlastnictví

Jedná se o převládající formou vlastnictví nemovitostí. Někdy se můžeme setkat též s označením osobní vlastnictví. Toto označení je v současné době nepřesné a právnicky zastaralé. Převládá z dob socialismu, kdy platil československý občanský zákoník, který rozlišoval dvě kategorie vlastnictví: socialistické společenské vlastnictví a vlastnictví osobní. Přímé vlastnictví nemovitostí se tedy týká bytů, domů a pozemků. Nemovitost v přímém vlastnictví je evidovaná katastrem nemovitostí a své vlastnictví prokážete vedle Kupní či darovací smlouvy též tzv. Listem vlastnictví. Pokud jste vlastníkem dané nemovitosti, můžete s ní nakládat v rámci příslušných předpisů a zákonů, jak potřebujete. Nemovitost můžete využívat, pronajímat či prodat. Jako vlastník nemovitosti můžete nemovitost v rámci platných pravidel též rekonstruovat či přestavět. Za nemovitost jste samozřejmě také odpovědni. Jde zejména o povinnost řádné údržby či odpovědnost za případné škody třetím stranám. Na druhou stranu můžete nemovitostí na základě zástavní smlouvy ručit bance.

Družstevní vlastnictví

Majitelem (vlastníkem) bytů v družstevním vlastnictví je bytové družstvo. Tento druh bydlení má v Čechách dlouhou tradici, opět z dob socialismu. Důležité je vědět, že členové družstva nejsou vlastníky bytů a neplatí tedy daň z nemovitosti. Členové družstva mají uzavřenu s družstvem nájemní smlouvu na užívání družstevního bytu. Členové družstva mají natolik exkluzivní právo nakládání s příslušným bytem, že se to blízké přímému vlastnictví. Členové družstva mají také možnost díky svému členství ovlivňovat fungování tohoto družstva. Proto je jejich právní i faktický vliv na nakládání s bytem vyšší, než je tomu u nájemního vlastnictví. Členové družstva mohou družstevní byt prodat (úplatný převod členského podílu v družstvu) a obvykle mohou družstevní byt také pronajímat (zde jste regulování Stanovami družstva, které to ale většinou umožnují). K převodu družstevního podílu potřebujete Smlouvu o převodu členských práv a povinností. Převod není nijak složitý, neplatí se poplatky na katastru nemovitostí. Nicméně družstvo si většinou při převodu účtuje tzv. převodní poplatek. Obecně platí, že v nakládání s družstevním bytem jste regulováni Stanovami každého družstva, proto doporučuji se s nimi předem seznámit. Týká se to např. rekonstrukce a úprav bytu, podnájem bytu nebo převodu členských práv na cizince apod. Na tento typ nemovitosti nemůžete čerpat klasický hypoteční úvěr, neboť nelze družstevní byt zastavit. Je třeba najít jiné řešení – hotovost, úvěry bez zajištění (stavební spoření) nebo mít k dispozici jinou nemovitost, kterou je možné zastavit.

Nájemní vlastnictví

V případě, že uživatel bytu není vlastníkem ani členem bytového družstva v domě, kde byt užívá, jedná se o byt nájemní. Nájemním bytem může být buď byt státní, obecní nebo jím může být soukromý vlastník (tedy fyzická nebo právnická osoba). Uživatel jednotky obývá byt na základě nájemní smlouvy, kterou uzavřel s vlastníkem bytu nebo domu. Práva nájemníka jsou popsána a řešena v novém občanském zákoníku [Předpis č.89/2012 Sb.].

Speciální kategorií nájemních bytů jsou pak tzv. byty služební či podnikové. Jedná se o byty určené pro ubytování osob, které mají v těchto bytech bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz objektů, v nichž se tyto byty nacházejí. Například školnické byty ve školách, různé drážní byty u železničních objektů apod. Dalším typem služebních či podnikových bytů jsou byty, které zaměstnavatel pronajímá svým zaměstnancům (včetně bytů policejních sborů a jiných ozbrojených složek). Nájem ve všech služebních a podnikových bytech je vázán na výkon práce pro pronajímatele. Ukončení výkonu práce pro pronajímatele je také důvodem k výpovědi ze služebního bytu.

Zpět na Informace